Adatkezelési tájékoztató

FELHASZNÁLÁS ÉS ADATVÉDELEM – ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Dominiumwine, mint eladó által forgalmazott termékek megrendelhetők a www.dominiumwine.com oldalon található telefonszámon, e-mail címen, illetve webes áruházunkon keresztül. Pincészetünkben – akárcsak a hagyományos üzletekben – alkoholt csak a 18. életévüket betöltött felhasználók vásárolhatnak.

A webáruház megtekintéséhez nem szükséges regisztráció, azt bárki szabadon megtekintheti.
 A webáruház a Dominiumwine virtuális katalógusa, amely nem az aktuális készletlistát tükrözi.

TERMÉKEINK

A Dominiumwine mindent megtesz a termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében, azonban egyes termékek esetében előfordulhat, hogy a megadott kép és a termék leírása között eltérés mutatkozik. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk, amennyiben ilyen jellegű problémát észlel, azt kérjük e-mailben szíveskedjen jelezni.

A honlapunkon található termékleírások tartalmazzák a termék pontos megnevezését, valamint a bruttó vételárat forintban. (A termékek alatt feltüntetett árak kedvezmény nélküli palack árak.) A Dominiumwine az árváltoztatás jogát fenntartja. A termékek minden esetben a vásárló részére elküldött eladási árlistán feltüntetett áron, illetve a részére visszaigazolt árakon kerülnek kiszámlázásra.

REGISZTRÁCIÓ ÉS RENDELÉS
A regisztráció ingyenesen, online módon, adatlap kitöltése és elküldése útján történik. A hibásan
 kitöltött adatlapokból eredő téves teljesítésekért nem vállalunk felelősséget. A webáruházban történő vásárlással, illetve a telefonos vagy e-mailben tett megrendelést követően a felek között -távollévők között- kötött szerződés jön létre. A szerződés nyelve: magyar.

A vásárlási szándék elfogadásáról a Dominiumwine telefonos megrendelés esetén szóban, internetes megrendelés esetén visszaigazoló e-mailben értesíti a vásárlót.
 A webáruházban való 
vásárlás esetén a vásárló a megrendelt termékeket egy virtuális kosárba helyezéssel állíthatja össze. A rendelés elküldése előtt a kosár tartalma megtekinthető, lehetőség van a módosításra vagy a kosár tartalmának törlésére.

Megrendelését bármikor megváltoztathatja. Ez esetben hívja+36 (30) 570 3849-os telefonszámot, vagy írjon az info@dominiumwine.com e-mail címre.

Rendelését a nap bármely szakában leadhatja. Minimális rendelési darabszám nincsen.

A webáruház alkalmazásával, illetve e-mailben vagy telefonon tett megrendeléssel a felhasználó
 elfogadja az általános vásárlási feltételeket, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, a rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy tisztában van a rendelés menetével.

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a megrendelési oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Dominiumwine nem tud felelősséget vállalni. A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A webshopban kizárólag magyarországi címekre tudunk megrendeléseket felvenni. Ha külföldi címre szeretne rendelni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@dominiumwine.com email címen és kérje egyedi ajánlatunkat!
SZÁLLÍTÁS, RENDELÉS ÁTVÉTELE

A rendeléseket 5 munkanapon belül tudjuk teljesíteni. A vásárló a megrendelés elküldésekor elfogadja a szállítási módot. A kiszállítás a megadott címre 8-17 óra között történik, ezért kérjük, hogy olyan címre kérje a csomagot, ahol annak a fenti időintervallumban történő kézbesítése megoldható. A fizetés módja: a csomag átvételekor készpénzben.

Szállítási költség: 2000 Ft rendelésenként Magyarország teljes területén. A szállítás 20 000 Ft- nál nagyobb értékű megrendelés esetén az ország egész területén ingyenes. Biztonsági doboz költsége: 1200 Ft / 12 palack.

A vásárló e-mailben értesítést kap a futárszolgálattól a küldeménye felvételi napján, illetve a
 kiszállítás napján, amely tartalmazza a küldemény csomagszámát, az utánvét összegét, a feladót, valamint adatait.

A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a futárszolgálat értesítést hagy, majd ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására (háromszori ingyenes kézbesítési kísérlet).

Futárunk csak abban az esetben jogosult a csomag átadására, amennyiben a megjelölt összeget a címzett kifizeti.

A webshopban kizárólag magyarországi címekre tudunk megrendeléseket felvenni. Ha külföldi címre szeretne rendelni, kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot az info@dominiumwine.com email címen és kérje egyedi ajánlatunkat!
ELÁLLÁSI JOG

Távollévők között kötött szerződés esetén a vásárlónak jogában áll az áru kézhezvétele után 14 naptári napig elállni a vásárlástól, tehát amennyiben az árut sértetlenül 14 napon belül visszaküldi hozzánk, akkor annak ellenértékét visszaszolgáltatjuk. A fenti határidőbe az általános szabályok szerint a termék átvételének napja nem számít bele. Elállási szándékát személyesen, telefonon, postai úton, e-mailben jelzett egyértelmű nyilatkozattal, valamint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján közölheti.

Kérjük, hogy az áru átvételekor minden alkalommal győződjön meg annak sértetlenségéről, mert elállás esetén csak sértetlen terméket tudunk visszavásárolni! A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.

AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁS:
vásárlás webshopban

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

név, cím, email-cím, telefonszám

A JELEN NYILATKOZAT SZERINTI ADATKEZELÉS CÉLJA:
A weblap üzemeltetője, mint Adatkezelő által szolgáltatásai körében végzett vélemény- és piackutatás, közvetlen üzletszerzés, reklámhírlevél- és promóció célú ajánlatküldés illetve rendelések felvétele, vásárlás telje sítése, számla kiállítása.

A fenti személyes adatok kezelése az Adatkezelő által a weblapon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása és a Szolgáltatások továbbfejlesztése, illetve új szolgáltatások fejlesztése érdekében történik.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
A felhasználó által az adatkezelésre adott felhatalmazás visszavonásáig, de legkésőbb a weblapon nyújtott, fent körülírt szolgáltatások igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a hírlevélküldő-szolgáltatásról történő leiratkozástól, rendelés teljesítéstől és számla kiállításától) számított 5 (Öt) év.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA, ADATTOVÁBBÍTÁS:
Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számla kiállításhoz. A Dominiumwine weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes, a regisztrációval a vásárló hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a felhasználó teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek.

A Dominiumwine a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATOK:
Ha a fenti adatvédelmi szabályokkal kapcsolatban kérdése van, forduljon a Dominiumwine-hoz a fent megjelölt elérhetőségek bármelyikének igénybevételével. A személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a regisztrált személy kérése esetén a Dominiumwine megsemmisíti. Ezen felül a Dominiumwine bármikor kész arra, hogy a kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa.

ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁS:
A fentiek tudomásulvételével, mint a Dominiumwine weblapjának felhasználója kijelentem, hogy a weblapon keresztül az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben az alábbi önkéntes, adatvédelmi tájékoztatáson alapuló és kifejezett nyilatkozatokat teszem az általam megadott és a jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adataimmal összefüggésben:

– Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő – a weboldal Felhasználási szabályzatában foglaltak szerint – számomra hírlevél keretében termékeiről és szolgáltatásairól információt, reklámot, promóciós ajánlatot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el a közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés) az általam rendelkezésre bocsátott személyes és elérhetőségi adatok történő kommunikáció útján.
– Önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent megjelölt személyes adataimat regisztrálja és a fenti időtartamban és adatkezelési célok érdekében kezelje.
– Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatom a személyes adatok védelmét biztosító, az Infotv. szerinti hozzájárulásnak minősül.
– Megerősítem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást teljes körűen megkaptam és annak ismeretében tettem a jelen nyilatkozatot.
– Kijelentem, hogy az általam a hírlevél-feliratkozás vagy megrendelés és vásárlás során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.

ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK
A Dominiumwine és a vásárlók közötti jogviszonyra, az adott vásárlási feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a jelen „Általános Vásárlási Feltételek” valamely rendelkezése érvénytelen lenne, az a továbbiakban nem alkalmazható és az érvénytelen rendelkezés helyett a törvényi előírások az irányadóak azzal, hogy a fentiekkel nem érintett rendelkezések továbbra is teljes hatállyal bírnak.

Minőségi kifogás esetén, a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület eljárását igénybe venni. Egyebekben fogyasztói panasszal az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál van lehetőség eljárás kezdeményezésére.

MEGFIGYELŐRENDSZER

Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy a Vinum Dominium Kft., mint adatkezelő, – Dominium Pincészet és Panzió néven üzemelő panzióban, elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. A panzió elektronikus megfigyelőrendszereit a Vinum Dominium Kft. munkatársai kezelik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”), továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. rendelkezései alkalmazandók.

Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az alábbiakban részletezettek szerint az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében, a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja: a Vinum Dominium Kft.-nek a fenti célok eléréséhez fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]. A Vinum Dominium Kft. a jogos érdekére vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet készített, amelynek során megállapította, hogy jogos érdekének érvényesítése az érintettek érdekeinek korlátozásával – megfelelő biztosítékok bevezetése és folyamatos betartása mellett – arányban áll. A kezelt adatok köre: a vendégek a képfelvételeken látszódó képmása, magatartása.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak a Vinum Dominium Kft. jogosultsággal rendelkező ügyvezetői, tulajdonosai. A kamerák felvételének megtekintésére a panzió ügyvezetője, tulajdonosai jogosultak.

A Vinum Dominium Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása,

illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A Vinum Dominium Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve. Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Vinum Dominium Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Vinum Dominium Kft. -től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt helyiségek. A panzió parkolójának, külső bejáratainak területét lefedő kamerák, melyek használatának célja a parkolóban elhelyezett autók vagyonvédelme. A panzió külső bejáratait, és a vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a panzió vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálloda vendégeinek a panzióba behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a panzió bejáratainak, recepciójának, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a panzió közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.

A vendégek elől elzárt tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a panzió vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a panzió bejáratainak, recepciójának, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a panzió közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.

 

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

• 107 Konyha áruátvétel

• 101 Főbejárat

• 104 Recepció

• 118 Hátsó bejárat

• 119 Szaunaház, jacuzzi

• 126 Oldalsó bejáratok

• 134 Belső terek

• 135 Teraszok

 
hu_HUHungarian